Werken aan de weg

Herinrichting N361 in Winsum

De N361 loopt langs de kern van Winsum. Aan de oostzijde van de weg ligt het dorp, aan de westzijde heeft de gemeente Winsum plannen voor het Sportpark West. De aantakking van de 'Kortsluiting Winsum-Noord' op de N361 wordt in dit project met de gemeente Winsum afgestemd.

Doelstellingen:

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  2. Het verbeteren van de leefbaarheid;
  3. De verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;
  4. Het verbeteren van de oprijdbaarheid en de oversteekbaarheid;
  5. Het handhaven van de kwaliteit van doorstroming;
  6. Reductie geluidsbelasting.

Maatregelen:

1. Afhankelijk van de nog te maken plannen.

Uitvoering:

2020/2021

Waar staan we nu?

De schetsontwerpen zijn gemaakt en worden besproken met de omgeving. Op 4 december vindt een algemene informatiebijeenkomst plaats in de Hoogte, Kerkepad 8 in Winsum. Geinteresseerde omwonenden kunnen binnenlopen tussen 16.30 uur en 20.30 uur. De besluitvorming is voorzien voor het voorjaar van 2018.

TERUG

Back to top