De provincie Groningen wil de komende jaren samen met haar partners de gemeenten De Marne, Winsum en Groningen, het Openbaar Ministerie en politie Noord-Nederland de verkeersveiligheid op de provinciale weg N361 verbeteren. Voor het project N361 Veilig wordt een combinatie van maatregelen aan de weg, voorlichting en controles door de politie ingezet.

Hoe rijd jij van Wad tot Stad?

Nieuws

Asfaltboringen vanaf 27 november

In de periode van 27 november t/m 14 december 2017 worden op de N361 tussen Groningen en Winsum asfaltboringen uitgevoerd. Dit is ter voorbereiding op de werkzaamheden die in 2018/2019 gaan plaatsvinden op de N361.

Lees meer >>

Inpassingsplan Fietsroute Plus Groningen-Winsum

Het ontwerp-inpassingsplan van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum ligt, met ingang van 23 november 2017, gedurende zes weken ter inzage. Met de aanleg van deze fietsroute wil de provincie Groningen de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers verbeteren en de fiets een aantrekkelijker alternatief voor de auto maken. Het tracé ligt grotendeels langs de westzijde van de spoorlijn en volgt tussen de Oude Weg en het dorp Winsum de weg N361.

Lees meer >>

N361Veilig Tweets

Back to top