De provincie Groningen wil de komende jaren samen met haar partners de gemeenten De Marne, Winsum en Groningen, het Openbaar Ministerie en politie Noord-Nederland de verkeersveiligheid op de provinciale weg N361 verbeteren. Voor het project N361 Veilig wordt een combinatie van maatregelen aan de weg, voorlichting en controles door de politie ingezet.

Hoe rijd jij van Wad tot Stad?

Nieuws

Vanaf 21 januari 2019 - bomen langs N361 gekapt

De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de schop en er wordt een nieuwe fietsroute in dit gebied aangelegd. Om dit mogelijk te maken - denk aan het verleggen van kabels en leidingen of de weg verbreden -, moet een aantal bomen gekapt worden. Ook wordt een aantal bomen geplant om de vleermuizenroute in dit gebied niet te verstoren. Deze werkzaamheden worden vanaf 21 januari uitgevoerd.

Lees meer >>

Aanpassingen bebouwde kom Sauwerd

Eind 2017 is de meest noordelijke boerderij in Sauwerd gesloopt en dit heeft nadelige consequenties gehad voor de verkeersveiligheid op dit punt in het dorp.

Lees meer >>

N361Veilig Tweets

Back to top