Werken aan de weg

Fietsroute plus Groningen - Winsum

Het fietspad tussen Groningen en Winsum is één van de drie gevaarlijkste fietsroutes in de provincie. Het smalle pad ligt dicht langs de N361 en aan beide kanten van de weg. Dagelijks maken zo’n duizend mensen gebruik van de route. Provinciale Staten hebben in juli 2016 een definitief besluit genomen voor de aanleg van een nieuw fietspad langs het spoor.

Doelstelling:

  • Het vergroten van de veiligheid voor fietsers;
  • Het aantrekkelijk maken van het traject Groningen –Winsum voor fietsers, zodat de fiets een nog beter alternatief voor de auto wordt.

Maatregel:

De aanleg van een Fietsroute Plus: een breder en comfortabeler fietspad, dat de veiligheid ten goede komt.

Uitvoering:

Verwachting 2019

Waar staan we nu?

Het concept-ontwerp is gemaakt van de Fietsroute Plus. Op woensdag 5 juli heeft een inloopbijeenkomst over het ontwerp voor  de Fietsroute Plus Groningen-Winsum plaats gevonden. Er zijn een groot aantal belangstellenden geweest. De stemming was over het algemeen positief. Er zijn verschillende opmerkingen en reacties gegeven. Deze zijn verzameld en grotendeels beantwoord. Voor de omgeving van de Stationsstraat in Sauwerd vindt in februari 2018 nog een bijeenkomst plaats over het ontwerp van de Fietsroute Plus.

Om de fietsroute aan te kunnen leggen moet de bestemming gewijzigd worden. Dit wordt door middel van een provinciaal inpassingsplan geregeld. Het ontwerp-inpassingsplan heeft vanaf 23 november 2017 zes weken ter inzage gelegen. De vaststelling van het provinciaal inpassingsplan vindt plaats in het 2e kwartaal van 2018.

Daarnaast zijn we bezig met het verwerven van de gronden.

Documenten:

TERUG

Back to top