Wanneer en waar controleren we?

Politie Noord-Nederland draagt binnen het project N361 Veilig bij aan verbetering van de verkeersveiligheid door extra verkeerscontroles te houden, naast de reguliere controles. De politie is zowel opvallend als onopvallend aanwezig op de N361. Voor de controles worden surveillancewagens en motoren ingezet. Daarbij wordt soms de lasergun ingezet, soms wordt een radarcontrole gehouden.

Veiligheidsthema’s

Op het gebied van voorlichting en handhaving is het project N361 Veilig verdeeld in vier fasen. Tijdens elke fase staat één veiligheidsthema centraal. Naast de reguliere verkeerscontroles houdt politie Noord-Nederland extra verkeerscontroles op het betreffende thema. De thema’s zijn vastgesteld op basis van het verkeersgedrag dat het vaakst tot ongelukken leidt. De plekken langs de N361 en de doelgroepen die voor de meeste onveilige situaties zorgen, krijgen hierbij extra aandacht.

  • Fase 1: oktober 2014 - februari 2015: Veiligheidsthema: snelheid
  • Fase 2: maart 2015 - september 2015: Veiligheidsthema: voorrang en doorgang geven en nemen
  • Fase 3: oktober 2015 - maart 2016: Veiligheidsthema: afstand houden (kruisingen/wegvakken) en rechts rijden
  • Fase 4: april 2016 - september 2016: Veiligheidsthema: wordt nader bekendgemaakt

Geplande extra verkeerscontroles

Naast de reguliere en onaangekondigde controles, houdt politie Noord-Nederland extra snelheidscontroles op onderstaande data en trajecten.

Gehele traject dinsdag 12 december

De politie Noord-Nederland houdt: 

  • radarsnelheidscontroles op het gehele traject in de ochtend en middag.

Gehele traject woensdag 13 december

De politie Noord-Nederland houdt:

  • radarsnelheidscontroles op het gehele traject in de ochtend en middag.

Gehele traject vrijdag 15 december

De politie Noord-Nederland houdt:

  • radarsnelheidscontroles op het gehele traject in de ochtend en middag.
Back to top