Werken aan de weg

Herinrichting N361 in Winsum

De N361 loopt langs de kern van Winsum. Aan de oostzijde van de weg ligt het dorp, aan de westzijde heeft de gemeente Winsum plannen voor het Sportpark West. De aantakking van de 'Kortsluiting Winsum-Noord' op de N361 wordt in dit project met de gemeente Het Hogeland afgestemd.

Doelstellingen:

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  2. Het verbeteren van de leefbaarheid;
  3. De verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;
  4. Het verbeteren van de oprijdbaarheid en de oversteekbaarheid;
  5. Het handhaven van de kwaliteit van doorstroming;
  6. Reductie geluidsbelasting.

Maatregelen:

Herinrichten van de N361 en de aansluitingen op de weg om daarmee de veiligheid, oprijdbaarheid en oversteekbaarheid te verbeteren. Daarnaast het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg en het aanbrengen van geluidreducerend asfalt.

Uitvoering:

  • Voorbereidende werkzaamheden (ontwerp kruisingen, politieke besluitvorming, afstemming omgeving, onderzoeken, aanbesteding): 2020/2021
  • Uitvoerende werkzaamheden (daadwerkelijk aanpassen van de weg): 2022

Waar staan we nu?

Het project bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Dat houdt in dat het projectteam van de provincie de ontwerpen aan het optimaliseren zijn, de aanpassingen met de omgeving bespreekt, onderzoeken uitzet en nog andere voorbereidende zaken uitvoert. Zoals het nu lijkt, wordt de zomer van 2022 benut om de aanpassingen in het dorp door te voeren. Hebt u ondertussen vragen of suggesties? Laat gerust van u horen via n361@provinciegroningen.nl.

TERUG

Back to top