Werken aan de weg

Herinrichting van de dorpskernen Adorp en Sauwerd

De N361 loopt door de dorpskernen van Adorp en Sauwerd. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze kernen te verbeteren, zijn de dorpen heringericht. Alleen de rotonde in Sauwerd volgt nog in 2021 of 2022.

Doelstelling:

Het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de N361 en het verhogen van de leefbaarheid in de kernen Adorp en Sauwerd.

Maatregelen:

De doorgevoerde maatregelen voor beide dorpen: 

  1. Verkeersveiligheid:
  • Uitvoeren onderhoudsmaatregelen;
  • Herinrichting van het profiel van de rijbaan om het gewenste rijgedrag te bevorderen;
  • In Sauwerd wordt ter hoogte van de Stationsstraat een rotonde aangelegd, daarbij vervalt de kruising met de Plantsoenweg;
  • In Adorp vervalt de noordelijke aansluiting van de Molenweg voor autoverkeer (deze maatregel is eerst buiten de uitvoering in 2019 gelaten).
  1. Leefbaarheid:
  • Verfraaien van het dorp door een nieuwe groenstructuur, bebording, verlichting en het versterken van het dorpshart;
  • Het toepassen van geluidsreducerend asfalt.

Uitvoering:

Het groot onderhoud en de herinrichting van de dorpen Adorp en Sauwerd is inmiddels vrijwel helemaal afgerond. De uitvoering is in twee delen gebeurd: in de zomer van 2019 is het deel tussen Groningen tot net boven Adorp aangepakt en afgelopen zomer (2020) het deel tussen Adorp en Winsum. Verschillende kruispunten zijn aangepast (voorzien van een linksaf-vak of een middengeleider) en de rijbanen en fietspaden hebben een nieuwe laag asfalt gekregen. En de dorpen hebben een inrichting gekregen dat bij een dorpskern past. Zoals het nu lijkt, wordt de rotonde in Sauwerd in 2021 of 2022 (afhankelijk van wanneer de grond aan de westzijde van de rotonde in eigendkom komt van de provincie) aangelegd.

Waar staan we nu?

De herinrichting van de dorpen van Adorp en Sauwerd is afgerond. In 2021 of 2022 wordt er een rotonde in Sauwerd aangelegd, hiervoor moet eerst nog gronden in eigendom van de provincie komen. Zodra er een concrete planning is rond de rotonde, worden inwoners en belanghebbenden op de hoogte gesteld.

Documenten:

TERUG

Back to top