Werken aan de weg

Doorfietsroute Groningen - Winsum

Dagelijks maken honderden mensen gebruik van het fietspad tussen Groningen en Winsum en dit aantal neemt nog jaarlijks toe. Op dit moment moeten ze fietsen over een smal pad dat niet in optimale staat is qua onderhoud. Dit gaat veranderen vanaf medio 2021: fietsers tussen Groningen en Adorp kunnen dan gebruik maken van de nog aan te leggen Doorfietsroute (voorheen Fietsroute Plus) langs het spoor en daarna volgt het deel tussen Adorp en Winsum. Een Doorfietsroute is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroute moet het fietsen prettiger en veiliger worden.

Provinciale Staten hebben in juli 2016 een definitief besluit genomen voor de aanleg van een nieuw fietspad langs het spoor. De Doorfietsroute (Fietsroute Plus) Groningen - Winsum is één van de maatregelen vanuit de provincie om zoveel mogelijk inwoners op de fiets te krijgen. We willen immers allemaal in een zo leefbaar en gezond mogelijke provincie wonen en het gebruik van schone vervoersmiddelen draagt hieraan bij!

Doelstelling:

  • Het vergroten van de veiligheid voor fietsers;
  • Het stimuleren van fietsen op het traject Groningen –Winsum voor fietsers, zodat de fiets een nog beter alternatief voor de auto wordt.

Maatregel:

De aanleg van een Doorfietsroute tussen Groningen en Winsum: een breder en comfortabeler fietspad, dat de veiligheid ten goede komt.

Uitvoering:

De werkzaamheden zijn sinds mei 2020 gegund aan BAM Infra en sindsdien is de aannemer op sommige delen begonnen met het voorbereiden van de werkzaamheden en op sommige delen ook al met de aanleg. Daar waar de provincie de gronden in bezit heeft tenminste, want dat is nog niet overal het geval. Daarom zal een deel van de uitvoering ook nog in 2021 plaatsvinden. Voor een aantal delen grond is een onteigening gestart, waardoor we niet eerder dan eind 2020 over deze grond kunnen beschikken. 
Als alles volgens planning blijft verlopen, kunnen fietsers sowieso medio 2021 gebruikmaken van de Doorfietsroute tussen Groningen tot net boven Adorp en daarna zo snel mogelijk ook van het resterende deel (van Adorp tot Winsum). 

Waar staan we nu?

De aanleg is op sommige delen al gestart (zie toelichting 'Uitvoering'). Daarnaast zijn we bezig met het verwerven van de gronden. Omdat we van veel verschillende partijen grond nodig hebben om de Doorfietsroute aan te leggen, is het fietspad waarschijnlijk eind 2021 helemaal klaar

Documenten:

TERUG

Back to top