Werken aan de weg

Verbeteren wegverbinding Winsum - Groningen buiten bebouwde kom

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum is de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. De kruispunten en fietsoversteken zijn anders ingericht en het aantal aansluitingen op de provinciale weg zijn verminderd. Ook de herkenbaarheid van de weg is vergroot; weggebruikers zien duidelijker dat ze een kruising naderen. Dit is gerealiseerd door het aanbrengen van onder meer kleuren asfalt en stenen, beplanting, bebording en verlichting.

Doelstelling:

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  2. Het verbeteren van de kwaliteit van doorstroming;
  3. Het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg;

Maatregelen:

Verminderen van het aantal aansluitingen op de weg en/of herinrichten van de aansluitingen (herkenbaarheid vergroten). Daarnaast het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. Tegelijk met het groot onderhoud aan de Provincialeweg pakken we ook het onderhoud van de naastgelegen fietspaden op. 

Uitvoering:

De uitvoering van de werkzaamheden aan de N361 wordt gecombineerd met de aanpassingen in Adorp en Sauwerd zijn inmiddels afgerond. De uitvoering vond plaats in twee delen om de hinder voor weggebruikers en inwoners van de dorpen zoveel mogelijk behapbaar te houden: van Groningen tot net boven Adorp is in 2019 gerealiseerd en van Adorp tot Winsum in 2020.  

Waar staan we nu?

De werkzaamheden buiten de bebouwde kom tussen Groningen en Winsum zijn inmiddels volledig afgerond.

Documenten:

TERUG

Back to top