Welke projecten zijn er op de N361?

Het project N361 Veilig bestaat uit een aantal deelprojecten waarmee het traject tussen Groningen en Lauwersoog stapsgewijs wordt verbeterd. De komende jaren wordt de weg op verschillende plekken aangepakt. Sommige werkzaamheden zijn in uitvoering, worden op korte termijn aangepakt en voor andere werkzaamheden worden nog plannen ontwikkeld. Informatie over deze projecten en over actuele wegwerkzaamheden leest u hieronder.

notitie

Herinrichting N361 in Winsum

De N361 loopt langs de kern van Winsum. Aan de oostzijde van de weg ligt het dorp, aan de westzijde heeft de gemeente Winsum plannen voor het Sportpark West. De aantakking van de 'Kortsluiting Winsum-Noord' op de N361 wordt in dit project met de gemeente Het Hogeland afgestemd.

Lees meer >>

notitie

Doorfietsroute Groningen - Winsum

Dagelijks maken honderden mensen gebruik van het fietspad tussen Groningen en Winsum en dit aantal neemt nog jaarlijks toe. Op dit moment moeten ze fietsen over een smal pad dat niet in optimale staat is qua onderhoud. Dit gaat veranderen vanaf medio 2021: fietsers tussen Groningen en Adorp kunnen dan gebruik maken van de nog aan te leggen Doorfietsroute (voorheen Fietsroute Plus) langs het spoor en daarna volgt het deel tussen Adorp en Winsum. Een Doorfietsroute is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroute moet het fietsen prettiger en veiliger worden.

Lees meer >>

Back to top