Wanneer en waar controleren we?

Politie Noord-Nederland draagt binnen het project N361 Veilig bij aan verbetering van de verkeersveiligheid door extra verkeerscontroles te houden, naast de reguliere controles. De politie is zowel opvallend als onopvallend aanwezig op de N361. Voor de controles worden surveillancewagens en motoren ingezet. Daarbij wordt soms de lasergun ingezet, soms wordt een radarcontrole gehouden.

Geplande extra verkeerscontroles

Naast de reguliere en onaangekondigde controles, houdt politie Noord-Nederland extra snelheidscontroles op onderstaande data en trajecten.

Back to top