Veilig op weg met... Mark Boumans

Als gedeputeerde van de provincie is Mark Boumans verantwoordelijk voor het verkeer en vervoer in Groningen. In oktober trapte hij het project N361 Veilig en de campagne 'Hoe rijd jij van Wad tot Stad' af. “De campagne is een beproefde methode in een nieuw jasje. Uit onze ervaringen met het project N366 Veilig blijkt dat de combinatie van infrastructuur, voorlichting en handhaving goed werkt om het  aantal ongevallen terug te brengen.” 

Hoe kwam u op het idee voor het project N361 Veilig?

"De N361 staat op twee in de top tien van de wegen in de provincie waar de meeste ongelukken voorkomen: 70 in vijf jaar tijd. Op nummer één staat de N366,de weg tussen Veendam en Ter Apel. Daar zijn wij al jaren samen met de gemeenten bezig om die om de weg om te bouwen tot een volledige autoweg. Daarnaast geven we ook voorlichting over verkeersveiligheid en houdt de politie snelheidscontroles. Daar merken we dat die gecombineerde aanpak werkt. Het was de bedoeling dat we binnen vijf jaar het aantal ongelukken met de helft terug zouden brengen. Maar nu blijkt dat we twee jaar voor het einde van de campagne dat doel al bereikt hebben. Een succesvolle aanpak, dus! Deze aanpak gaan we nu ook toepassen bij  de N361."

Wat hoopt u te bereiken met het project?

"In vijf jaar tijd willen we het aantal ongelukken met de helft terugbrengen, dus maximaal 35 ongelukken. Dat doen we door de weg aan te pakken (voor diverse projecten wordt  een plan gemaakt en het voorbereidende werk voor de aanleg van een rotonde bij Ranum is al begonnen), de politie gaat extra controleren en met extra voorlichting proberen we  de weggebruikers bewuster te maken van hun weggedrag.  We weten dat we de lat hoog leggen. Aan de andere kant zijn we ons er ook goed van bewust dat dat we nooit alle ongevallen kunnen voorkomen, omdat menselijke fouten altijd zullen blijven."

Welke ervaringen uit het project N366 Veilig zijn goed te gebruiken voor de aanpak van de N361?

"Uit onze ervaringen met onder andere het project N366 Veilig blijkt dat een gecombineerde aanpak van  infrastructuur, voorlichting en handhaving goed werkt om het  aantal ongevallen terug te brengen. De drie onderdelen vullen elkaar aan en versterken elkaar. Op de N366 is  het aantal ongelukken met slachtoffers in vijf jaar tijd met  maar liefst 70%afgenomen ten opzichte van  2009.

De campagne 'Hoe rijd jij van Wad tot Stad (N361 Veilig)' is dus een beproefde methode in een nieuw jasje. Nieuw bij de N361 is dat we  een app inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met de app proberen we het rijgedrag van weggebruikers te beïnvloeden door goed rijgedrag te belonen. Voor ons is het een nieuwe manier om onveiligheid in het verkeer aan te pakken. We willen kijken of moderne media hiervoor een geschikt middel zijn. Als dit experiment lukt, dan gaan we kijken of we dit middel op meer plekken kunnen inzetten."

​Waarom gaan jullie al van start met een campagne en pakken jullie niet eerst de weg aan?

"We zijn nog niet helemaal klaar met het ontwikkelen van de plannen om de weg aan te pakken. In de tussentijd willen we niet stilzitten, maar alvast aan de slag om te kijken hoe we op een andere manier het aantal ongelukken kunnen terugdringen. Volgens ons kun je al heel goed wat aan de bewustwording bij de weggebruikers doen."

​Wat zijn de eerste reacties op de campagne?

"De eerste reacties zijn positief maar we willen graag nog meer mensen bij het project betrekken. Door de borden die we langs de weg plaatsen proberen we de weggebruikers nog meer te betrekken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N361. We nodigen ze uit om vaker op de website te kijken en de app te gebruiken. Ik ben wel heel blij met alle reacties van weggebruikers  die kritisch met ons meedenken over de N361. Dat moeten we hebben! We kunnen het als overheid niet allemaal alleen bedenken; we hebben de ogen en oren van de weggebruikers nodig! Een mooi teken dat de bewustwording bij de weggebruikers aan de gang is. En ik zou iedereen willen oproepen: kijk op de site en download de app!" 

Back to top