Over de N361

De N361 is de provinciale weg tussen Groningen en Lauwersoog. Dagelijks maken veel mensen van deze autoroute gebruik. Regelmatig leidt dit tot verkeersongevallen. De provincie Groningen wil daarom samen met de gemeenten De Marne, Winsum en Groningen, het Openbaar Ministerie en politie Noord-Nederland de verkeersveiligheid op deze weg verbeteren. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om vóór 2020 het aantal ernstige verkeersslachtoffers in de provincie terug te brengen.

Concreet willen de provincie Groningen en haar partners bereiken dat:

  • Het totaal aantal ongevallen op de N361 in een periode van vijf jaar na de start van het project daalt met 50% (van 70 ongevallen per jaar naar 35 ongevallen per jaar);
  • Het aantal slachtofferongevallen in een periode van vijf jaar na de start van het project daalt met 50% (van 15 naar 7 slachtofferongevallen per jaar).

Bij het ontwikkelen van maatregelen voor de N361 staat het vergroten van de veiligheid voorop, maar er is ook aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen waar de weg doorheen loopt. Verder moet de doorstroming op het traject verbeterd worden. Binnen het project N361 Veilig maken de provincie en haar partners gebruik van een combinatie van maatregelen aan de weg, voorlichting en controles door de politie.

Back to top