Werken aan de weg

Herinrichting van de dorpskernen Adorp en Sauwerd

De N361 loopt door de dorpskernen van Adorp en Sauwerd. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze kernen te verbeteren worden de dorpen heringericht. Met direct aanwonenden en bedrijven/instellingen zijn de eerste ontwerpen besproken. De plannen zijn verder uitgewerkt in een schetsontwerp.

Doelstelling:

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kernen Adorp en Sauwerd.

Maatregelen:

De uit te voeren maatregelen zijn op hoofdlijnen vastgesteld. Voor beide dorpen betekent dit het volgende:

  1. Verkeersveiligheid:
  • Uitvoeren onderhoudsmaatregelen;
  • Herinrichting van het profiel van de rijbaan om het gewenste rijgedrag te bevorderen;
  • In Sauwerd wordt ter hoogte van de Stationsstraat een rotonde aangelegd, daarbij vervalt de kruising met de Plantsoenweg;
  • In Adorp vervalt de noordelijke aansluiting van de Molenweg voor autoverkeer.
  1. Leefbaarheid:
  • Verfraaien van het dorp door een nieuwe groenstructuur, bebording, verlichting en het versterken van het dorpshart;
  • Het toepassen van geluidsreducerend asfalt.

Uitvoering:

Verwachting 2019

Waar staan we nu?

Op dit moment wordt het ontwerp voor Sauwerd nog verder uitgewerkt. Op 5 april is in Sauwerd een inloopavond geweest en n.a.v. de ingevulde reactieformulieren gaan we eind juni in gesprek met de direct aanwonenden van de rotonde Sauwerd. Dit doen we om te kijken wat de zorgen en/of bedenkingen zijn en hoe we elkaar hierin tegemoet kunnen komen. Op donderdag 30 november 2017 heeft ook voor het concept-ontwerp van Adorp een inloopbijeenkomst plaats gevonden. Er zijn tijdens de avond meerdere reactieformulieren ingediend. De komende periode worden de reacties behandeld door de provincie. Iedereen die een reactieformulier heeft ingevuld, ontvangt een antwoord op zijn/haar reactie. Met verschillende bewoners en organisaties zijn we ondertussen ook in gesprek over de gezamenlijk af te stemmen definitieve inrichting. Zodra de procedures en grondaankoop gereed zijn voor één van de dorpen, kan de uitvoering voor dat deel gestart worden. Op deze manier voeren we de werkzaamheden zo snel mogelijk uit.

Documenten:

TERUG

Back to top