Werken aan de weg

Herinrichting van de dorpskernen Adorp en Sauwerd

De N361 loopt door de dorpskernen van Adorp en Sauwerd. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze kernen te verbeteren worden de dorpen heringericht. Met direct aanwonenden en bedrijven/instellingen zijn de eerste ontwerpen besproken. De plannen zijn verder uitgewerkt in een schetsontwerp.

Doelstelling:

Het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de N361 en het verhogen van de leefbaarheid in de kernen Adorp en Sauwerd.

Maatregelen:

De uit te voeren maatregelen zijn op hoofdlijnen vastgesteld. Voor beide dorpen betekent dit het volgende:

  1. Verkeersveiligheid:
  • Uitvoeren onderhoudsmaatregelen;
  • Herinrichting van het profiel van de rijbaan om het gewenste rijgedrag te bevorderen;
  • In Sauwerd wordt ter hoogte van de Stationsstraat een rotonde aangelegd, daarbij vervalt de kruising met de Plantsoenweg;
  • In Adorp vervalt de noordelijke aansluiting van de Molenweg voor autoverkeer.
  1. Leefbaarheid:
  • Verfraaien van het dorp door een nieuwe groenstructuur, bebording, verlichting en het versterken van het dorpshart;
  • Het toepassen van geluidsreducerend asfalt.

Uitvoering:

We willen de uitvoering zo snel mogelijk realiseren, daarom is de de uitvoering in twee delen geknipt: van de Boterdiepbrug tot aan de Munnikeweg (net boven Adorp) en van de Munnikeweg tot de komgrens van Winsum. Voor het deel tot en met Adorp zijn we eerder klaar met de voorbereidende activiteiten en staat daarom als eerste gepland, namelijk - zoals het nu lijkt - in de zomer van 2019. Een jaar later - ook in de zomer - volgt waarschijnlijk het deel vanaf de Munnikeweg.

Waar staan we nu?

Bijna alle ontwerpen van hoe alles eruit gaat zien, zijn in concept klaar. We zijn nog met bewoners en andere betrokkenen in gesprek om voor enkele situaties de details definitief te krijgen. De zorgen en wensen die bewoners bij inloopbijeenkomsten en andere overleggen hebben gedeeld, zijn waar mogelijk verwerkt in de ontwerpen.

Om de maatregelen mogelijk te maken, moet nog een aantal procedures doorlopen worden en gronden worden aangekocht. Er wordt nu alles in het werk gesteld om dit voor het deel tot en met Adorp voor de zomer van 2019 klaar te hebben.  

Documenten:

TERUG

Back to top