Werken aan de weg

Verbeteren wegverbinding Winsum - Groningen buiten bebouwde kom

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum worden de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. Mogelijke oplossingen liggen in verbetering van bestaande kruispunten en fietsoversteken en vermindering van het aantal aansluitingen op de weg. Ook de herkenbaarheid van de weg wordt vergroot; weggebruikers zien duidelijker dat ze een kruising naderen. De weg wordt herkenbaar door het aanbrengen van onder meer beplanting, bebording en verlichting.

Doelstelling:

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  2. Het verbeteren van de kwaliteit van doorstroming;
  3. Het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg;

Maatregelen:

Verminderen van het aantal aansluitingen op de weg en/of herinrichten van de aansluitingen (herkenbaarheid vergroten). Daarnaast het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. Tegelijk met het groot onderhoud aan de provenciale weg pakken we ook het onderhoud van de naastgelegen fietspaden op. 

Uitvoering:

Verwachting 2019 

De plannen voor de maatregelen aan de weg worden uitgewerkt. De uitvoering van de werkzaamheden aan de N361 wordt gecombineerd met de aanpassingen in Adorp en Sauwerd.

Waar staan we nu?

De concept-ontwerpen voor de maatregelen buiten de bebouwde zijn inmiddels per dorp gepresenteerd per dorp (Adorp en Sauwerd). Op donderdag 30 november heeft een inloopbijeenkomst plaats gevonden over het concept-ontwerp van Adorp en daarnaast van de kruisingen Oude Adorperweg/Tjardaweg, Harsema's laan en Munnikeweg. Er zijn tijdens de avond meerdere reactieformulieren ingediend. De komende periode worden de reacties behandeld door de provincie. Iedereen die een reactieformulier heeft ingevuld, ontvangt een antwoord op zijn/haar reactie. Zodra de procedures en grondaankoop gereed zijn voor één van de dorpen, kan de uitvoering voor dat deel gestart worden. Op deze manier voeren we de werkzaamheden zo snel mogelijk uit.

Ondertussen zijn we ook bezig met een verkeersplan. Hierin gaan we kijken hoe we tijdens de werkzaamheden de hinder zoveelijk mogelijk kunnen beperken en de juist omleidingen kunnen inzetten voor al het verkeer. Dit doen we in overleg met verschillende partijeen  zoals het OV-Loket en desbetreffende gemeenten.

Documenten:

TERUG

Back to top