Werken aan de weg

Verbeteren wegverbinding Winsum - Groningen buiten bebouwde kom

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum worden de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. Mogelijke oplossingen liggen in verbetering van bestaande kruispunten en fietsoversteken en vermindering van het aantal aansluitingen op de weg. Ook de herkenbaarheid van de weg wordt vergroot; weggebruikers zien duidelijker dat ze een kruising naderen. De weg wordt herkenbaar door het aanbrengen van onder meer beplanting, bebording en verlichting.

Doelstelling:

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  2. Het verbeteren van de kwaliteit van doorstroming;
  3. Het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg;

Maatregelen:

Verminderen van het aantal aansluitingen op de weg en/of herinrichten van de aansluitingen (herkenbaarheid vergroten). Daarnaast het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt.

Uitvoering:

Verwachting 2018/2019 

De plannen voor de maatregelen aan de weg worden uitgewerkt. De uitvoering van de werkzaamheden aan de N361 wordt gecombineerd met de aanpassingen in Adorp en Sauwerd.

Waar staan we nu?

De ontwerpen voor de maatregelen buiten de bebouwde kom worden verder uitgewerkt. Zodra de concept-ontwerpen gereed zijn, worden deze tijdens de inloopbijeenkomsten per dorp (Adorp en Sauwerd) gepresenteerd. Op donderdag 30 november vindt een inloopbijeenkomst plaats over het concept-ontwerp van Adorp en daarnaast van de kruisingen Oude Adorperweg/Tjardaweg, Harsema's laan en Munnikeweg. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Artharpe, van 18.30 uur tot 20.00 uur. Voordat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden moeten er ruimtelijke procedures doorlopen worden en gronden worden aangekocht. Wanneer de procedures en grondaankoop gereed zijn, kan per dorp de uitvoering worden gestart inclusief de nabij gelegen maatregelen buiten de bebouwde kom. Op deze manier voeren we de werkzaamheden zo snel mogelijk uit.

Documenten:

TERUG

Back to top