Werken aan de weg

Groot onderhoud N361 gedeelte Mensingeweer - Menneweer

Om de veiligheid van de weg te waarborgen is groot onderhoud noodzakelijk tussen Mensingeweer en Menneweer. Het gaat om het verbeteren van het asfalt en de wegmarkering.

Doelstelling:

  • Het in stand houden en waarborgen van een verkeersveilige provinciale weg N361

Maatregelen:

  1. Vervanging van de asfaltverharding;
  2. Aanpassing van de middengeleiders op de weg (verhoogde middenbermen die ter hoogte van de kruisingen als scheiding van de rijbanen dienen);
  3. Vernieuwing van de markering op de rijbaan.

Waar staan we nu?

Dit project moet nog opgestart worden. Voor de uitvoering wordt gezocht naar slimme combinaties met andere projecten op de N361, bijvoorbeeld de aanleg van de rotondes bij Leens en Wehe den Hoorn.

TERUG

Back to top