Werken aan de weg

Groot onderhoud N361 gedeelte Mensingeweer - Menneweer

Om de veiligheid van de weg te waarborgen is groot onderhoud noodzakelijk tussen Mensingeweer en Menneweer. Het gaat om het verbeteren van het asfalt en de wegmarkering.

Doelstelling:

  • Het in stand houden en waarborgen van een verkeersveilige provinciale weg N361

Maatregelen:

  1. Vervanging van de asfaltverharding;
  2. Aanpassing van de middengeleiders op de weg (verhoogde middenbermen die ter hoogte van de kruisingen als scheiding van de rijbanen dienen);
  3. Vernieuwing van de markering op de rijbaan.

Waar staan we nu?

Dit project moet nog opgestart worden. Het groot onderhoud vindt plaats nadat de rotondes in Wehe-den-Hoorn en Leens zijn aangelegd. De verwachting is dat het groot onderhoud in 2020/2021 gaat plaats vinden.

TERUG

Back to top