Werken aan de weg

Herinrichting N361 in Winsum

De N361 loopt langs de kern van Winsum. Aan de oostzijde van de weg ligt het dorp, aan de westzijde heeft de gemeente Winsum plannen voor het Sportpark West. De aantakking van de 'Kortsluiting Winsum-Noord' op de N361 wordt in dit project met de gemeente Winsum afgestemd.

Doelstellingen:

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  2. Het verbeteren van de leefbaarheid;
  3. De verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;
  4. Het verbeteren van de oprijdbaarheid en de oversteekbaarheid;
  5. Het handhaven van de kwaliteit van doorstroming;
  6. Reductie geluidsbelasting.

Maatregelen:

Herinrichten van de N361 en de aansluitingen op de weg om daarmee de veiligheid, oprijdbaarheid en oversteekbaarheid te verbeteren. Daarnaast het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg en het aanbrengen van geluidreducerend asfalt.

Uitvoering:

2020/2021

Waar staan we nu?

Op 4 december heeft een goed bezochte informatiebijeenkomst plaats gevonden in Winsum over het schetsontwerp. Op dit moment worden de ontwerpen geoptimaliseerd naar aanleiding van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst. De reacties die op de plannen zijn binnengekomen, maken onderdeel uit van de besluitvorming. De besluitvorming is voorzien voor de zomer van 2018.

TERUG

Back to top