Werken aan de weg

Herinrichting van de dorpskernen Adorp en Sauwerd

De N361 loopt door de dorpskernen van Adorp en Sauwerd. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze kernen te verbeteren worden de dorpen heringericht. Met direct aanwonenden en bedrijven/instellingen zijn de eerste ontwerpen besproken. De plannen zijn verder uitgewerkt in een schetsontwerp. Het eerste deel van de uitvoering - van de boterdiepbrug tot aan de Munnikeweg - is inmiddels uitgevoerd, in de zomer van 2019. Het volgende deel - Munnikeweg tot de zuidelijke komgrens van Winsum - staat gepland tussen 6 juli en 16 augustus 2020.

  • Klik hier voor actuele omleidingen tijdens de stremming van de N361 in 2020.

Doelstelling:

Het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de N361 en het verhogen van de leefbaarheid in de kernen Adorp en Sauwerd.

Maatregelen:

De uit te voeren maatregelen zijn op hoofdlijnen vastgesteld. Voor beide dorpen betekent dit het volgende:

  1. Verkeersveiligheid:
  • Uitvoeren onderhoudsmaatregelen;
  • Herinrichting van het profiel van de rijbaan om het gewenste rijgedrag te bevorderen;
  • In Sauwerd wordt ter hoogte van de Stationsstraat een rotonde aangelegd, daarbij vervalt de kruising met de Plantsoenweg;
  • In Adorp vervalt de noordelijke aansluiting van de Molenweg voor autoverkeer (deze maatregel is eerst buiten de uitvoering in 2019 gelaten).
  1. Leefbaarheid:
  • Verfraaien van het dorp door een nieuwe groenstructuur, bebording, verlichting en het versterken van het dorpshart;
  • Het toepassen van geluidsreducerend asfalt.

Uitvoering:

We willen de uitvoering zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor alle betrokkenen realiseren, daarom is de uitvoering in twee delen geknipt: van de Boterdiepbrug tot aan de Munnikeweg (net boven Adorp) en van de Munnikeweg tot de komgrens van Winsum. Het deel tot en met Adorp is inmiddels uitgevoerd in de zomer van 2019. In de zomerperiode van 2020 worden de maatregelen van de volgende fase - vanaf de Munnikeweg tot de zuidelijke komgrens van Winsum - gerealiseerd. Tussen 6 juli en 16 augustus 2020 is de weg volledig gestremd, behalve voor bestemmings- en fietsverkeer.

Waar staan we nu?

De werkzaamheden in Sauwerd en het groot onderhoud aan de weg tussen de Munnikeweg en Winsum wordt door aannemer BAM uitgevoerd. Op dit moment zijn zij de werkzaamheden en alles wat daarbij komt kijken aan het voorbereiden, denk aan het uitwerken van de ontwerpen, het in kaart brengen van de belanghebbenden en een planning maken. Als alles volgens planning blijft verlopen gaan ze het gros van de werkzaamheden in de zomerstremming tussen 6 juli en 16 augustus uitvoeren. Daarvoor worden al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, bijvoorbeeld het verleggen van de kabels en leidingen. In de zomerstremming is de N361 tussen Groningen en Winsum volledig gestremd voor doorgaand verkeer. Dat betekent voor het grootste deel van de weggebruikers dat ze moeten omrijden. Voor de inwoners van Sauwerd en de Wetsinges worden afspraken op maat gemaakt, aangezien men nog gewoon bij de eigen woning moet kunnen.

Enkele weken voor de zomerstremming worden weggebruikers - en met name de inwoners van de dorpen - uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is voor iedereen duidelijk wat wanneer waar staat te gebeuren en wat de gevolgen hiervan zijn. Via de media, Groningen Bereikbaar en provinciale kanalen worden omleidingsroutes voor doorgaand verkeer gecommuniceerd. Houd deze kanalen dus goed in de gaten als u komende zomer van plan bent naar Schiermonnikoog of Pieterburen te gaan en u normaal gebruikmaakt van de N361.

Documenten:

TERUG

Back to top