Werken aan de weg

Herinrichting van de dorpskernen Adorp en Sauwerd

De N361 loopt door de dorpskernen van Adorp en Sauwerd. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze kernen te verbeteren worden de dorpen heringericht. Met direct aanwonenden en bedrijven/instellingen zijn de eerste ontwerpen besproken. De plannen zijn verder uitgewerkt in een schetsontwerp. Het eerste deel van de uitvoering - van de boterdiepbrug tot aan de Munnikeweg - is inmiddels uitgevoerd, in de zomer van 2019. Het volgende deel - Munnikeweg tot de zuidelijke komgrens van Winsum - staat gepland tussen 4 juli en 16 augustus 2020.

Doelstelling:

Het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de N361 en het verhogen van de leefbaarheid in de kernen Adorp en Sauwerd.

Maatregelen:

De uit te voeren maatregelen zijn op hoofdlijnen vastgesteld. Voor beide dorpen betekent dit het volgende:

  1. Verkeersveiligheid:
  • Uitvoeren onderhoudsmaatregelen;
  • Herinrichting van het profiel van de rijbaan om het gewenste rijgedrag te bevorderen;
  • In Sauwerd wordt ter hoogte van de Stationsstraat een rotonde aangelegd, daarbij vervalt de kruising met de Plantsoenweg;
  • In Adorp vervalt de noordelijke aansluiting van de Molenweg voor autoverkeer (deze maatregel is eerst buiten de uitvoering in 2019 gelaten).
  1. Leefbaarheid:
  • Verfraaien van het dorp door een nieuwe groenstructuur, bebording, verlichting en het versterken van het dorpshart;
  • Het toepassen van geluidsreducerend asfalt.

Uitvoering:

We willen de uitvoering zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor alle betrokkenen realiseren, daarom is de uitvoering in twee delen geknipt: van de Boterdiepbrug tot aan de Munnikeweg (net boven Adorp) en van de Munnikeweg tot de komgrens van Winsum. Het deel tot en met Adorp is inmiddels uitgevoerd, in de zomer van 2019. In de zomerperiode van 2020 worden de maatregelen van de volgende fase - vanaf de Munnikeweg tot de zuidelijke komgrens van Winsum - gerealiseerd.  de Munnikeweg.

Waar staan we nu?

Bijna alle ontwerpen van hoe alles eruit gaat zien, zijn in concept klaar. We zijn voor het deel inclusief Sauwerd nog met bewoners en andere betrokkenen in gesprek om voor enkele situaties de details definitief te krijgen. De zorgen en wensen die bewoners bij inloopbijeenkomsten en andere overleggen hebben gedeeld, zijn waar mogelijk verwerkt in de ontwerpen.

Documenten:

TERUG

Back to top