Werken aan de weg

Verbeteren wegverbinding Winsum - Groningen buiten bebouwde kom

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum worden de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. Mogelijke oplossingen liggen in verbetering van bestaande kruispunten en fietsoversteken en vermindering van het aantal aansluitingen op de weg. Ook de herkenbaarheid van de weg wordt vergroot; weggebruikers zien duidelijker dat ze een kruising naderen. De weg wordt herkenbaar door het aanbrengen van onder meer kleuren asfalt en stenen, beplanting, bebording en verlichting.

Doelstelling:

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  2. Het verbeteren van de kwaliteit van doorstroming;
  3. Het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg;

Maatregelen:

Verminderen van het aantal aansluitingen op de weg en/of herinrichten van de aansluitingen (herkenbaarheid vergroten). Daarnaast het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. Tegelijk met het groot onderhoud aan de Provincialeweg pakken we ook het onderhoud van de naastgelegen fietspaden op. 

Uitvoering:

De uitvoering van de werkzaamheden aan de N361 wordt gecombineerd met de aanpassingen in Adorp en Sauwerd. We willen de uitvoering zo snel mogelijk realiseren, daarom is de de uitvoering in twee delen geknipt: van de Boterdiepbrug tot aan de Munnikeweg (net boven Adorp) en van de Munnikeweg tot de komgrens van Winsum. Voor het deel tot en met Adorp zijn we eerder klaar met de voorbereidende activiteiten en staat daarom als eerste gepland, namelijk - zoals het nu lijkt - in de zomer van 2019. Een jaar later - ook in de zomer - volgt waarschijnlijk het deel vanaf de Munnikeweg.

Waar staan we nu?

De concept-ontwerpen voor de maatregelen buiten de bebouwde zijn inmiddels per dorp (Adorp en Sauwerd) gepresenteerd. Er zijn verschillende inloopbijeenkomsten geweest, waaruit we zoveel mogelijk wensen van betrokkenen en bewoners hebben opgenomen in de plannen.

Ondertussen zijn we ook bezig met een verkeersplan. Hierin gaan we kijken hoe we tijdens de werkzaamheden de hinder zoveelijk mogelijk kunnen beperken en de juiste omleidingen kunnen inzetten voor alle weggebruikers. Dit doen we in overleg met verschillende partijen  zoals het OV-Loket en gemeenten.

Documenten:

TERUG

Back to top