Werken aan de weg

Verbeteren wegverbinding Winsum - Groningen buiten bebouwde kom

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum worden de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. Mogelijke oplossingen liggen in verbetering van bestaande kruispunten en fietsoversteken en vermindering van het aantal aansluitingen op de weg. Ook de herkenbaarheid van de weg wordt vergroot; weggebruikers zien duidelijker dat ze een kruising naderen. De weg wordt herkenbaar door het aanbrengen van onder meer kleuren asfalt en stenen, beplanting, bebording en verlichting.

Doelstelling:

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  2. Het verbeteren van de kwaliteit van doorstroming;
  3. Het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg;

Maatregelen:

Verminderen van het aantal aansluitingen op de weg en/of herinrichten van de aansluitingen (herkenbaarheid vergroten). Daarnaast het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. Tegelijk met het groot onderhoud aan de Provincialeweg pakken we ook het onderhoud van de naastgelegen fietspaden op. 

Uitvoering:

De uitvoering van de werkzaamheden aan de N361 wordt gecombineerd met de aanpassingen in Adorp en Sauwerd. We willen de uitvoering zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor betrokkenen realiseren, daarom is de de uitvoering in twee delen geknipt: van de Boterdiepbrug tot aan de Munnikeweg (net boven Adorp) en van de Munnikeweg tot de komgrens van Winsum. 

Waar staan we nu?

We hebben wensen en zorgen opgehaald bij de omgeving (inwoners, ondernemers, weggebruikers) waarvan we zoveel als mogelijk hebben opgenomen in de plannen. We hebben deze informatie onder andere gebruikt voor een verkeersplan, waarin we hebben geanalyseerd hoe we tijdens de werkzaamheden en stremming hinder zoveel mogelijk kunnen beperken voor alle betrokkenen. Dit verkeersplan is geschreven in samenwerking met gemeenten uit het gebied, Groningen Bereikbaar, het verkeersloket van de provincie Groningen en het OV.  

Het eerste deel van de uitvoering (inclusief Adorp) is inmiddels uitgevoerd. Deel twee - tussen de Munnikeweg en Winsum volgt dit jaar. De uitvoering met een volledige stremming voor doorgaand verkeer als gevolg, staat gepland tussen 4 juli en 16 augustus 2020. Hiervoor kunnen al wel voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, dit kan ook enige hinder veroorzaken zoals bijvoorbeeld een gedeeltelijke afzetting van de weg waarbij het verkeer om en om kan rijden.

Documenten:

TERUG

Back to top