Welke projecten zijn er op de N361?

Het project N361 Veilig bestaat uit een aantal deelprojecten waarmee het traject tussen Groningen en Lauwersoog stapsgewijs wordt verbeterd. De komende jaren wordt de weg op verschillende plekken aangepakt. Sommige werkzaamheden zijn in uitvoering, worden op korte termijn aangepakt en voor andere werkzaamheden worden nog plannen ontwikkeld. Informatie over deze projecten en over actuele wegwerkzaamheden leest u hieronder.

notitie

Herinrichting N361 in Winsum

De N361 loopt langs de kern van Winsum. Aan de oostzijde van de weg ligt het dorp, aan de westzijde heeft de gemeente Winsum plannen voor het Sportpark West. De aantakking van de 'Kortsluiting Winsum-Noord' op de N361 wordt in dit project met de gemeente Winsum afgestemd.

Lees meer >>

notitie

Herinrichting van de dorpskernen Adorp en Sauwerd

De N361 loopt door de dorpskernen van Adorp en Sauwerd. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze kernen te verbeteren worden de dorpen heringericht. Met direct aanwonenden en bedrijven/instellingen zijn de eerste ontwerpen besproken. De plannen zijn verder uitgewerkt in een schetsontwerp.

Lees meer >>

notitie

Fietsroute plus Groningen - Winsum

Het fietspad tussen Groningen en Winsum is één van de drie gevaarlijkste fietsroutes in de provincie. Het smalle pad ligt dicht langs de N361 en aan beide kanten van de weg. Dagelijks maken zo’n duizend mensen gebruik van de route. Provinciale Staten hebben in juli 2016 een definitief besluit genomen voor de aanleg van een nieuw fietspad langs het spoor.

Lees meer >>

notitie

Verbeteren wegverbinding Winsum - Groningen buiten bebouwde kom

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum worden de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. Mogelijke oplossingen liggen in verbetering van bestaande kruispunten en fietsoversteken en vermindering van het aantal aansluitingen op de weg. Ook de herkenbaarheid van de weg wordt vergroot; weggebruikers zien duidelijker dat ze een kruising naderen. De weg wordt herkenbaar door het aanbrengen van onder meer beplanting, bebording en verlichting.

Lees meer >>

werkvoorbereiding

Verkeersveiliger maken N361 Mensingeweer - Menneweer

Op het noordelijk deel van de N361 gebeuren veel ongelukken, met name op de kruisingen en afslagen richting andere wegen. In overleg met de gemeente De Marne en de politie Noord-Nederland zijn maatregelen vastgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lees meer >>

notitie

Groot onderhoud N361 gedeelte Mensingeweer - Menneweer

Om de veiligheid van de weg te waarborgen is groot onderhoud noodzakelijk tussen Mensingeweer en Menneweer. Het gaat om het verbeteren van het asfalt en de wegmarkering.

Lees meer >>

werkvoorbereiding

Reconstructie N361 Lauwersoog

Veel automobilisten rijden te hard op het weggedeelte tussen de Strandweg en ingang van de veerhaven in Lauwersoog. Daardoor is het oversteken van de N361 voor voetgangers en fietsers gevaarlijk. Daarnaast levert op drukke dagen het parkeren bij de veerhaven problemen op.

Lees meer >>

Back to top