Welke projecten zijn er op de N361?

Het project N361 Veilig bestaat uit een aantal deelprojecten waarmee het traject tussen Groningen en Lauwersoog stapsgewijs wordt verbeterd. De komende jaren wordt de weg op verschillende plekken aangepakt. Sommige werkzaamheden zijn in uitvoering, worden op korte termijn aangepakt en voor andere werkzaamheden worden nog plannen ontwikkeld. Informatie over deze projecten en over actuele wegwerkzaamheden leest u hieronder.

notitie

Herinrichting N361 in Winsum

De N361 loopt langs de kern van Winsum. Aan de oostzijde van de weg ligt het dorp, aan de westzijde heeft de gemeente Winsum plannen voor het Sportpark West. De aantakking van de 'Kortsluiting Winsum-Noord' op de N361 wordt in dit project met de gemeente Het Hogeland afgestemd.

Lees meer >>

notitie

Herinrichting van de dorpskernen Adorp en Sauwerd

De N361 loopt door de dorpskernen van Adorp en Sauwerd. Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze kernen te verbeteren, zijn de dorpen heringericht. Alleen de rotonde in Sauwerd volgt nog in 2021 of 2022.

Lees meer >>

notitie

Fietsroute plus Groningen - Winsum

Dagelijks maken honderden mensen gebruik van het fietspad tussen Groningen en Winsum en dit aantal neemt nog jaarlijks toe. Op dit moment moeten ze fietsen over een smal pad dat niet in optimale staat is qua onderhoud. Dit gaat veranderen vanaf medio 2021: fietsers tussen Groningen en Adorp kunnen dan gebruik maken van de nog aan te leggen Doorfietsroute (Fietsroute Plus) langs het spoor en daarna volgt het deel tussen Adorp en Winsum. Een Doorfietsroute is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroute moet het fietsen prettiger en veiliger worden.

Lees meer >>

notitie

Verbeteren wegverbinding Winsum - Groningen buiten bebouwde kom

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum is de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. De kruispunten en fietsoversteken zijn anders ingericht en het aantal aansluitingen op de provinciale weg zijn verminderd. Ook de herkenbaarheid van de weg is vergroot; weggebruikers zien duidelijker dat ze een kruising naderen. Dit is gerealiseerd door het aanbrengen van onder meer kleuren asfalt en stenen, beplanting, bebording en verlichting.

Lees meer >>

notitie

Groot onderhoud N361 gedeelte Mensingeweer - Menneweer

Om de veiligheid van de weg te waarborgen is groot onderhoud noodzakelijk tussen Mensingeweer en Menneweer. Het gaat om het verbeteren van het asfalt en de wegmarkering.

Lees meer >>

Back to top