Projectnieuws

In gesprek met ondernemers over bereikbaarheid tijdens stremming N361

Hinder is onontkoombaar bij werkzaamheden. Wel kunnen wij als provincie Groningen kijken hoe we deze hinder zo beperkt mogelijk kunnen houden voor zoveel mogelijk betrokkenen. Daarom zijn de projectmedewerkers die de plannen uitwerken voor de N361 al geruime tijd met verschillende partijen in gesprek. Op maandag 14 januari j.l. was het de beurt aan de ondernemers uit de regio om hun zorgen en wensen te delen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de bereikbaarheid van hun bedrijf tijdens de stremming zo goed mogelijk te houden.

Lees meer >>

Vanaf 21 januari 2019 - bomen langs N361 gekapt

De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de schop en er wordt een nieuwe fietsroute in dit gebied aangelegd. Om dit mogelijk te maken - denk aan het verleggen van kabels en leidingen of de weg verbreden -, moet een aantal bomen gekapt worden. Ook wordt een aantal bomen geplant om de vleermuizenroute in dit gebied niet te verstoren. Deze werkzaamheden worden vanaf 21 januari uitgevoerd.

Lees meer >>

Zomer 2019: stremming N361 Groningen t/m Adorp - informatiebijeenkomst ondernemers

De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de schop. In de zomervakantie 2019 wordt het deel tussen de boterdiepbrug in Groningen tot aan de Munnikeweg (inclusief Adorp) aangepakt, een jaar later het deel vanaf de Munnikeweg - inclusief Sauwerd - tot aan Winsum. Om de geplande maatregelen te kunnen realiseren, moet de weg van het betreffende deel voor een periode volledig gestremd worden voor het doorgaand verkeer.

Lees meer >>

Aanpassingen bebouwde kom Sauwerd

Eind 2017 is de meest noordelijke boerderij in Sauwerd gesloopt en dit heeft nadelige consequenties gehad voor de verkeersveiligheid op dit punt in het dorp.

Lees meer >>

'Kon minder!': zo denken weggebruikers erover

In het najaar van 2017 heeft provincie Groningen een nieuwe campagne gelanceerd voor N361-Veilig, met de kreet ‘Kon minder!’. Uit een effectmeting onder weggebruikers blijkt dat de 9 van de 10 ondervraagden bekend is met de campagne.

Lees meer >>

Keurige score bij alcoholcontrole op N361

Zaterdagavond voerde de politie in Winsum en Adorp alcohol- en drugscontroles uit. Zo’n 500 automobilisten werden getest en de uitkomst is keurig: niet één bestuurder had teveel gedronken. Zij kregen van de politie een sleutelhanger met de slogan ‘Kon minder!’, passend bij de nieuwe campagne langs de N361. Wel was een aanvullende drugscontrole bij één automobilist aanleiding om zijn rijbewijs in te nemen.

Lees meer >>

Update reconstructie Lauwersoog

De afgelopen maanden zijn alle kabels en leidingen op het werkterrein rondom Lauwersoog verlegd. Hierdoor heeft aannemer KWS Infra BV uit Leek een herstart kunnen maken met de aanpassingen aan drie kruispunten langs de N361 in Lauwersoog.

Lees meer >>

Back to top