Projectnieuws

Inloopbijeenkomst projecten Winsum: 4 december

Op maandag 4 december organiseert de provincie Groningen samen met de gemeente Winsum een inloopbijeenkomst over de verschillende projecten rondom de N361 die in Winsum spelen. De bijeenkomst vindt plaats in de Hoogte, Kerkepad 8 in Winsum. Geïnteresseerde omwonenden kunnen binnenlopen tussen 16.30 en 20.30 uur.

Het gaat om de volgende projecten:

  • de herinrichting van de N361 in Winsum
  • plannen en duurzame energiemaatregelen voor het sportpark Winsum 
  • opgaven Geluidssanering in Winsum rond de N361

Medewerkers van de provincie Groningen en gemeente Winsum zijn aanwezig om een toelichting te geven. Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de inloopbijeenkomst aanwezig te zijn. Er is geen plenaire presentatie. Iedereen kan zelf kiezen op welk tijdstip hij of zij langs wil komen.  

Besluitvorming en reacties
Voor het project herinrichting N361 Winsum krijgen omwonenden de gelegenheid om bij de provincie Groningen een schriftelijke reactie achter te laten met een mening en/of aandachtspunten over het plan. Deze reacties verwerken wij, samen met ons commentaar, tot een verslag. Dit overzicht wordt toegevoegd aan de besluitvorming over de projecten. De indieners krijgen, na besluitvorming door Gedeputeerde Staten, begin 2018 de overzichten en voordracht aan Provinciale Staten toegestuurd. Het  definitieve realisatiebesluit voor de herinrichting N361 Winsum wordt in het voorjaar van 2018 aan Provinciale Staten voorgelegd. Daarna wordt de uitvoering voorbereid. 

Vragen?
Voor vragen over deze bijeenkomst kan er contact opgenomen worden met Haro van Dijk: h.p.van.dijk@provinciegroningen.nl, telefoon: 050-3164446.

TERUG

Back to top