Projectnieuws

Aanpassingen bebouwde kom Sauwerd

Eind 2017 is de meest noordelijke boerderij in Sauwerd gesloopt en dit heeft nadelige consequenties gehad voor de verkeersveiligheid op dit punt in het dorp.

Zowel vanuit Winsum als vanuit Groningen is de komgrens nu minder duidelijk voor weggebruikers. Aangezien de herinrichting van het dorp Sauwerd nog anderhalf jaar duurt (staat gepland voor tijdens de zomervakantie in 2020), treft de provincie Groningen nu maatregelen die de bebouwde kom meer benadrukken:

• Een tweede komportaal aan de noordzijde van het dorp, zodat er aan beide kanten van de weg zichtbaar is dat men de bebouwde kom binnenrijdt
• Er wordt een rode coating en het cijfer '50' op de weg aangebracht
• Herhalingsborden met '50' vanaf de begraafplaats tot aan de komgrens
• In overleg met bewoners uit het noorden van het dorp wordt nog een aantal andere maatregelen onderzocht

Bij de herinrichting van Sauwerd in 2020 zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en het omlaag brengen van de snelheid van weggebruikers twee belangrijke doelen. Door de weg optisch te versmallen en door ander kleurgebruik op de weg, dwingen we een lagere snelheid af bij weggebruikers. Daarnaast wordt de komgrens versterkt met een middeneiland. Tot de herinrichting hopen we met bovengenoemde maatregelen een positief effect te behalen op de gereden snelheid.

Vragen?
Stel uw vragen gerust. Dit kan per e-mail of telefoon: l.balkema@provinciegroningen.nl of 06 527 617 65

TERUG

Back to top